Whitepaper

Grunden till en hållbarhetsredovisning

Från och med 2017 är det obligatorisk för större svenska företag att upprätta en hållbarhetsredovisning. Vilka omfattas, hur kommer du igång, vilken metod ska du använda och vad är viktigt att tänka på? 

Varje verksamhet är unik och har unika förutsättningar – därför gäller det att reda ut vad som är mest väsentligt för dig att redovisa.

I IPM’s whitepaper ”Grunden till en hållbarhetsredovisning” går vi igenom vad det nya kravet innebär och vad som är viktigast att tänka på när du gör din redovisning.

Ladda hem