ipm-webinar-stark-varumarket-header

Kommunicera hållbarhetsarbetet

2021-06-18
Zoom
Webinar

Stärk värumärket

Ett genomtänkt och äkta arbete med hållbarhet är en viktig nyckel till framgång för er som arbetsgivare och stärker ert varumärke på både kort och lång sikt. Det är viktigt i jakten på attraktiv arbetskraft, samtidigt som det bidrar till ökad försäljning och attraherar olika intressenter att vilja arbeta med just er.

Men för att nå dit måste ni kommunicera det ni gör. Annars blir hållbarhetsarbetet osynligt. Det här webinaret syftar till att ge dig råd och tips på hur du som ansvarar för kommunikationen av hållbarhetsarbetet ska tänka för att nå ut. Kanske arbetar du som marknads-eller kommunikations-, hållbarhets- eller HR-chef.

Webinaret är kostnadsfritt.

När? 18 juni klockan 8:30

Var? Digitalt via Zoom

Tid? 30-45 minuter