Master Data Management i praktiken

Hur hanterar du och ditt företag er data? Och – hur använder ni den internt och externt för bästa möjliga nytta? IPM Ulricehamns webbteam bjuder den 26 februari in till ett webinar om MDM, Master Data Management.

Webinaret handlar om ännu en trebokstavsförkortning som lovar att lösa alla dina problem. Som ett moln över PLM, ERP, PIM, CRM och CMS finns det som vi ska prata om; MDM.  
 
Bli inte orolig. MDM, eller Master Data Management, är faktiskt inte så knepigt - och inte heller ett enskilt system. MDM handlar om ett företags huvudsakliga affärsdata och hur denna struktureras, samt den process företaget tar fram och använder för att hantera denna data internt och i olika externa kanaler.  
 
Behovet av MDM uppstår när ett företag har flera system som behöver kommunicera och skicka data mellan varandra, det vill säga när vi behöver skapa kopior av vår data. Då behövs en strategi och en process för hur vi ska uppnå det som oftast kallas single source of truth. Kort och gott att datan är identisk oavsett i vilket system vi granskar den och att det är ett enskilt system som äger en specifik data och förmedlar ut den till övriga system som är beroende av den. Datan kan behövas i ett affärssystem, för att skapa säljblad till säljare, till en katalog, till en webb eller till Marketing Automation-verktyg, för att ta några exempel.  
 
De senaste två-tre åren har behovet av kunskap inom MDM ökat markant bland IPM Ulricehamns kunder. Det gäller både stora och små företag. Förfrågningarna om digitala system som pratar med varandra ökar också. Vill du veta mer om MDM och fördelarna med konceptet ska du medverka på vårt webinar.

När: 26 februari 8:30

Var: Digitalt via Zoom
 
Håll också utkik på IPM:s blogg framöver där vi kommer att skriva mer om Pimcore som är det system vi valt att arbeta med för MDM, CMS, DAM och PIM. 
 
Redan nu finns ett längre blogginlägg om Master Data Management. Det kan du läsa här.

Anmälan